Naša igrališta za djecu sa poteškoćama u razvoju su osmišljena da pruže nesmetanu i sigurnu igru, te interaktivno druženje sa ostalom djecom. Sva igrala su napravljena da budu pristupačna i omoguće igru djeci u invalidskim kolicima. Kod osmišljavanja igrala posebnu smo pažnju posvetili da u igri mogu sudjelovati sva djeca, te omoguće zajedničku igru i druženje djece sa poteškoćama u razvoju sa ostalom djecom.