Kao pomoć pri odabiru odgovarajućih fitnes sprava u ovoj kategoriji su prijedlozi kompleta fitnes parkova prema pretežnoj namjeni za određenu populaciju u raznim veličinama, ovisno o površini i financijskim mogućnostima.